Divize Živočišné výroby

Nosným programem divize živočišné výroby je produkce mléka, která činí více jak 17 milionů litrů ročně od plemene Holštýn. Hlavní farmou pro výrobu mléka je středisko v Šumvaldě s kapacitou 1 300 kusů dojnic. Získávání mléka probíhá na kruhové dojírně Westfalia s výkonem 180 kusů podojených krav za hodinu. Veškeré čerstvé mléko z této farmy dodáváme ve výběrové kvalitě do mlékárny Brazzale Moravia, a.s. v Litovli, kde se zpracovává při výrobě dlouho zrajících sýrů značky Gran Moravia. Druhou farmou pro výrobu mléka je farma Obytce s kapacitou 625 kusů dojnic. Z této farmy prodáváme mléko do mlékárny Goldsteig Kasereien Bayerwald v německém Chamu.

 

Dalším programem divize živočišné výroby je pastevní odchov krav bez tržní produkce mléka francouzského plemene Charolais, který je zajišťován na výměře téměř pět tisíc hektarů trvalých travních porostů.

Tato výroba využívá méně hodnotné pozemky v rámci koncernu a hospodaří v režimu nařízení Rady (EHS) č. 834/2007 (Ekologické zemědělství). v současné době je ve stavu 700 krav a 200 jalovic, které budou zařazeny do obratu stáda. K připouštění používáme výrazně intenzivní masné plemeno Charolais. Produkce zástavových býčků je každoročně prodávána. 

Na úseku mobilních mícháren naše společnost v roce 2007 zakoupila nejmodernější technologii v oblasti mobilních mícháren KS, která mimo jiné splňuje vysoké požadavky na stále více sledovanou hygienu a kvalitu krmiv, která je prioritním požadavkem nového nařízení rady Evropského společenství. Další velkou výhodou tohoto zařízení, je velikost míchacího zařízení, které je schopno namíchat jednorázově 9 tun směsi. 

Ve spolupráci s firmou SCHAUMANN zajišťujeme rozvoz premixů a krmných doplňků.

 

Okrajovou aktivitou divize živočišné výroby je chov ryb v rybnících.

V divizi živočišné výroby je kladen důraz na produktivitu práce při dodržení všech hygienických a zdravotních standardů, neboť jsme na začátku potravinového řetězce, který ovlivňuje kvalitu potravin. Důležitým faktorem je i spokojenost zákazníků - odběratelů což je cílem a motivací k dalšímu rozvoji v našem podniku.

 

Středisko LESY

Provádí pěstební a těžební práce dle zpracovaného a odsouhlaseného lesního hospodářského plánu na vlastních i pronajatých lesních pozemcích.

NABÍDKA - PRODEJ PALIVOVÉHO DŘEVA

Informace o aktuálním stavu palivového dřeva včetně dopravy Vám podá vedoucí střediska lesů Martin Prachař, mobil 607 212 454.