Výroba práškových barev

Jednotlivé barvy se dodávají v papírových vícevrstvých pytlích na vratných paletách. Balení je po 25 kg v pytli a 750 kg na paletě.
Při dodržování základní hygieny jsou barvy zdravotně nezávadné, což je potvrzeno Hlavním hygienikem ČR. 
Jsou ve vodě rozpustné a mohou se vzájemně míchat.

 

Práškové barvy malířské - k barvení nátěrů vnitřních omítek vápenných a malířských přípravků

Odstíny: běloba malířská, žluť univerzální, okr malířský, oranž malířská, červeň malířská světlá, zeleň univerzální, červeň pompejská, jsou směsi organických pigmentů a plnidel. 
Používají se k probarvení různých malířských přípravků s obsahem klihového, vápenného a disperzního pojiva. 
Tyto barvy neodolávají slunečnímu záření, tj. nejsou světlostálé, a proto jsou vhodné výhradně pro interiér.

 

Práškové barvy fasádní - k barvení vápenných, latexových a podobných nátěrů venkovních omítek

Odstíny: žluť fasádní světlá, žluť fasádní okr, satinobr, červeň fasádní, šeď fasádní, modř fasádní, hněď střední, hněď kaštan a hněď tmavá. 
Všechny odstíny lze mezi sebou míchat k dosažení daných odstínů.
Tento druh barev, tzv. frontony je směs anorganických pigmentů a plnidel. Jsou odolné slunečnímu záření, jsou světlostálé a odolné alkalickým účinkům vápna. Vhodné k probarvování vápenných, klihových, disperzních přípravků k úpravě omítek v exteriéru a interiéru.

 

Práškové barvy do cementu - k barvení betonových směsí, do škrabaných omítek a ostatních nástřikových hmot ředitelných vodou

Odstíny: žlutá světlá, žlutá tmavá, červená, hnědá, zelená, černá a mohou se mezi sebou míchat.
Směs anorganických pigmentů a přírodních plnidel. Mají vysokou barvící schopnost, jsou světlostálé, použitelné k probarvování různých nátěrových hmot ředitelných vodou, při pracích v exteriéru i interiéru.

 

Způsob použití práškových barev

- malířské práškové barvy jsou určeny k probarvení všech malířských přípravků v prášku i v tekutém stavu (Remal, Supermal, Hetmal, Malbo, Primalex apod.). Jsou vhodné k probarvení vápenných, latexových a všech ostatních přípravků ředitelných vodou k nátěrům interiéru.

- práškové malířské barvy vsypeme do vody (1 díl vody, 2-3 díly barvy), rozmícháme – nejlépe štětcem. Po důkladném rozmíchání přidáváme (přes sítko), do výše uvedených přípravků, až do požadovaného odstínu. Tyto barvy se dají mezi sebou míchat.

- tímto způsobem se postupuje i s fasádními barvami a barvami do cementu, k probarvení přípravků a směsí ředitelných vodou, k pracím v exteriéru i interiéru. I tyto barvy lze mezi sebou míchat. Při barvení betonových směsí doporučené množství 3 – 5 % barvy a 97 – 95 % cementu.

Bezpečnostní pokyny

Při zasažení očí: vymýt vodou nebo neutrální očním roztokem.
Při zasažení pokožky: omýt vodou a mýdlem.
Při požití: vypít asi půl litru vody a vyvolat zvracení.
V případě dalších problémů vyhledat odborné lékařské vyšetření.

Opatření při požáru: barvy jsou nehořlavé a nevýbušné. Obalové materiály (papírové pytle) mohou být hašeny vodou.

Skladování: skladovat v krytých a suchých prostorách. Není vhodné skladovat více palet nad sebou a na místech nechráněných před nepříznivým počasím. Při velkém stlačení nebo styku s vodou se zhorší pigmentové vlastnosti.


Kontakt:
středisko Police, tel, fax: 583 435 151, e-mail: pavlikova@usovsko.cz