Ochrana oznamovatelů – WHISTLEBLOWING

Podle zákona č. 171/2023 Sb. o ochraně oznamovatelů (dále jen „zákon“) zavedly od 1.8.2023 vnitřní oznamovací systém tyto společnosti koncernu ÚSOVSKO:

  • ÚSOVSKO AGRO s.r.o., IČO: 253 98 849
  • ÚSOVSKO FOOD a.s., IČO: 601 92 011
  • FORTEX – AGS, a.s., IČO: 001 50 584
  • FORTEX STAVBY s.r.o., IČO: 085 16 774

Příslušnou osobou k přijímání a řešení oznámení je určen Ing. Ondřej Brzobohatý, vedoucí personálně právního úseku koncernu ÚSOVSKO.

Oznámení je přijímáno:

  • na emailové adrese: whistleblowing@usovsko.cz
  • na zřízené telefonní lince číslo.: + 420 722 952 452, a to v pracovní době od 7,00 do 15,00 hod.,
  • k žádosti oznamovatele ústně v sídle společnosti či v jiném místě stanoveném na základě dohody s Příslušnou osobou.

Oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému obsahuje údaje o jménu, příjmení a datu narození nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele. Nevylučuje se přijímání oznámení od osoby, která pro Společnosti nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b) h) nebo i).

Oznámení je možné podat prostřednictvím externího oznamovacího systému na webové stránce https://oznamovatel.justice.cz. K přijímání a posouzení těchto oznámení je příslušné Ministerstvo spravedlnosti.Vedení koncernu ÚSOVSKO

© 2024 usovsko.cz | všechna práva vyhrazena | created by ipre.cz