Průmysl a ostatní

ČISTÍRNY ODPADNÍCH VOD

jabloně

Centrální průmyslová část koncernu je provozována společností FORTEX - AGS, a.s. se sídlem v Šumperku. FORTEX - AGS, a.s. rozděluje své aktivity do několika divizí. Divize Čistíren odpadních vod se specializuje na výstavbu technologických celků čistíren odpadních vod, dodávku a montáž areačních systémů pro čistírny odpadních vod a na výrobu a prodej různých druhů nádrží od plastových, nerezových až po dvouplášťové. Mezi další služby, které zákazníkům nabízí, jsou výrobky z nerez oceli a polypropylenu.

jabloně
jabloně

Kovovýroba

jabloně

Ve dvou výrobních závodech v Šumperku a v Hanušovicích se vyvíjí a vyrábí přepravní palety a vozíky pro logistiku a automotive, velkoobjemové nádrže a svařence zemědělských strojů. Tento výčet produktů spadá pod divizi Kovovýroba.

AUTO

jabloně

Divize AUTO provozuje komplexní automobilový servis, který zahrnuje autolakovnu s klempírnou pro opravy a úpravy karoserií, autosalon s prodejem vozů značky VW a autobazar nabízející široký výběr ojetých vozidel či autopůjčovnu poskytující krátkodobý pronájem vozů.

jabloně
jabloně

KAMENOLOM A RECYKLACE STAVEBNÍCH ODPADŮ

jabloně

Společnost FORTEX – AGS, a.s. zahrnuje ve svém portfoliu také kamenolom v Dolní Libině zaměřený na těžbu a zpracování kameniva i uložení zeminy. Zároveň provozuje Recyklační centrum v Mohelnici sloužící ke zpracování stavebních a demoličních odpadů vzniklých při zřizování staveb, jejich údržbě, při změnách a odstraňování staveb.

Stavebnictví

jabloně

Společnost FORTEX STAVBY s.r.o. působí jako generální dodavatel staveb s komplexním servisem služeb a nabízí široké spektrum aktivit. Realizuje stavební projekty od základů po jejich dokončení. Specializuje se na stavby zemědělské, průmyslové, občanské i rezidenční. Navrhuje a plánuje stavební projekty včetně architektury, stavebního inženýrství a dalších technických aspektů. Zajišťuje také dopravu materiálů či zapůjčení stavebního nářadí, stavebních strojů a techniky pro potřeby stavebních projektů.

jabloně
jabloně

BEZVÝKOPOVÉ POKLÁDKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

jabloně

NODIG – TEC s.r.o. je dynamická firma s hlubokými kořeny v oblasti bezvýkopových technologií se sídlem v Zábřehu. Tato společnost se specializuje na protlaky pod komunikacemi, pluhování potrubí, vrty, podvrty, vrtané studny, bezvýkopovou pokládku a renovaci potrubí pro výstavbu inženýrských sítí. Firma NODIG – TEC s.r.o. je zároveň jedinou firmou v ČR, provádějící všechny bezvýkopové metody prací, díky čemuž jsou schopni vždy navrhnout nejlevnější možnou metodu provádění, případně její rychlou změnu.

DOPRAVA A AGROSLUŽBY

jabloně

Divize TechEnergo v rámci společnosti ÚSOVSKO AGRO s.r.o. provádí část agroslužeb pro rostlinnou a živočišnou výrobu technikou JOHN DEERE. Zajišťuje přepravu krmiv, zemědělských komodit a digestátu z bioplynových stanic primárně nákladními automobily TATRA, nakládku materiálů kolovými nakladači VOLVO a KRAMER. Aplikaci digestátu obstarává samojízdný aplikátor HOLMER. Pro společnost ÚSOVSKO FOOD a.s. zajišťuje přepravu potravinářských výrobků nákladními automobily DAF. Koncernově tato divize zajišťuje opravy strojů a zemědělské techniky, nákup a distribuci nafty a náhradních dílů.

jabloně
jabloně

PROTEKTORACE PNEUMATIK A PNEUSERVIS

jabloně

Výrobu protektorů, renovaci pneumatik a jejich distribuci provádí ÚSOVSKO a.s. v závodě REOP (Renovace a opravy pneumatik) v Šumvaldu. Výroba nákladních protektorů probíhá za použití předvulkanizovaných běhounů značky Kraiburg (tzv. studené protektory). Středisko provádí veškeré pneu servisní služby, včetně prodeje a distribuce pneumatik.

Bioplynové stanice

jabloně

V rámci energetiky provozuje koncern tři bioplynové stanice, jednu pod společností ÚSOVSKO AGRO s.r.o. o výkonu 1,738 MW v Klopině, a dvě pod společností BPS UVE s.r.o. v Dlouhé Loučce o výkonu 0,549 MW, a v Třeštině o výkonu 1,063 MW. Teplo a elektřina z PBS v Klopině jsou využívány v koncernový objektech v Klopině a k sušení jablek. Koncernové budovy v Klopině tak takřka nevyužívají žádnou energii z veřejné sítě.

jabloně
jabloně

FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY

jabloně

Společnost ÚSOVSKO ENERGO s.r.o. provozuje fotovoltaické elektrárny na střechách vlastních areálů o celkovém výkonu 2,363 MW. Vyrobená elektrická energie ze střešních FVE slouží převážně pro vlastní spotřebu, přebytky jsou dodávány do sítě.

NEMOVITOSTI

jabloně

Společnost ÚSOVSKO a.s. aktivně vykupuje zemědělskou půdu v oblastech kde hospodaří, a to především v okresech Šumperk, Olomouc a okrajově Bruntál. Zároveň si koncern propachtovává zemědělské pozemky od fyzických osob, právnických osob, měst a obcí. Přes společnost FORTEX – AGS, a.s., v jejímž portfoliu je i realitní kancelář, zajištuje prodej a pronájem jak cizích, tak i vlastních nemovitostí.

jabloně

© 2024 usovsko.cz | všechna práva vyhrazena | created by ipre.cz