Zemědělství

Rostlinná výroba

kombajn

Rostlinnou výrobu zabezpečují společnosti ÚSOVSKO AGRO s.r.o. a MOHELNICE AGRO s.r.o. Ta se specializuje zejména na pěstování obilnin, olejnin, cukrové řepy, kukuřice na siláž a pícnin pro potřeby živočišné výroby a bioplynových stanic. Divize hospodaří takřka na 10 tis. ha orné půdy v okresech Šumperk, Olomouc, Bruntál a Přerov.

kombajn
jabloně

Ovocnářství

kombajn

V rámci ovocnářství pěstuje ÚSOVSKO AGRO s.r.o. jabloně, višně a hrušně, ÚSOVSKO EKO s.r.o. produkuje jablka v BIO kvalitě. Z důvodu dlouhodobé ztrátovosti poklesla výměra ovocných sadů z historických více jak 300 ha na současných 100 ha. Většina produkce je prodávána přes odbytové družstvo CZ FRUIT. Další část jablek je zpracovávána ve vlastní sušárně a následně použita při výrobě müsli tyčinek FIT. Naše jablka je možné si natrhat na samosběru, který se koná každoročně od září do října, zakoupit v podnikové prodejně ve Veleboři nebo na e-shopu www.ovocezusovska.cz spolu s dalšími koncernovými výrobky.

Lesy

kombajn

Středisko lesů hospodaří na více jak 300 ha vlastních i pronajatých lesních pozemcích, především na Šumpersku. Pro obnovu lesa jsou každoročně vysazeny desítky tisíc sazenic, převážně listnatých stromů. Středisko nabízí k prodeji palivové dříví.

jabloně
jabloně

Mléčný skot

kombajn

Živočišná výroba v koncernu se zaměřuje na chov mléčného skotu na farmě v Šumvaldu pod společností ÚSOVSKO AGRO s.r.o. Přes 1300 dojnic chovaných na této farmě vyprodukuje ročně takřka 15 mil. l mléka. Veškeré mléko ve výběrové kvalitě je dodáváno do mlékárny Brazzale Moravia, a.s., kde se z něj vyrábějí dlouho zrající sýry značky Gran Moravia.

Masný skot

kombajn

Druhým významným pilířem živočišné výroby je chov masného skotu na ÚSOVSKO EKO s.r.o., FARMA DOMAŠOV s.r.o., FARMA KUNČICE s.r.o., FARMA HVOZDEČKO s.r.o., FARMA DĚTŘICHOV s.r.o., FARMA MLADOŇOV s.r.o. a FARMA KRCHLEBY s.r.o. V rámci ekologického systému chovu masného skotu je na takřka 5 tis. ha trvalých travních porostů chován masný skot plemene Charolais.

jabloně
jabloně

Mobilní míchárny krmných směsí

kombajn

Divize živočišné výroby dále provozuje tři pojízdné míchárny krmných směsí, které jsou schopné jednorázově namíchat až 9 t krmiva. Ve spolupráci s firmou Schaumann zajišťuje středisko rozvoz premixů a krmných doplňků.

Chov ryb

kombajn

Středisko ryb hospodaří především na rybníku v Polici, který má výměru 12,5 ha a je našim největším rybníkem. Chovají se zde hlavně kapři, amuři a štiky. Pro vychování násady se využívá menší rybník v Klopině. Na polickém rybníku se každoročně během měsíce listopadu pořádá tradiční výlov, kde je možné ochutnat kapří speciality a zakoupit ryby na vánoční stůl.

jabloně

© 2024 usovsko.cz | všechna práva vyhrazena | created by ipre.cz