PODÍL V ZEMĚDĚLSKÉ SPOLEČNOSTI ROLNICKÁ a.s. KRÁLÍKY

16. 02. 2024

článek

Na přelomu roku společnost ÚSOVSKO a.s. založila společnost UAGRO s.r.o. s podílem 50%, která majoritně získala zemědělský podnik Rolnická a.s. Králíky hospodařící na cca 4800 ha zemědělské půdy na Novobydžovsku (480 ha louky a pastviny, 4320 ha orná půda). Společnost provozuje podobné činnosti jako koncern ÚSOVSKO. V rámci rostlinné výroby se soustředí především na pěstování obilovin, olejnin, sóji, krmných plodin a cukrové řepy. Živočišná výroba je zastoupená chovem dojnic. Provozuje i bioplynovou stanici o výkonu 2,5 MW. Dalším významným pilířem společnosti je výroba dřevěných pelet ze smrkové štěpky a pilin. Pro výrobu pelet využívá elektřinu a teplo z vlastní bioplynové stanice. Více o podniku na https://raskraliky.cz/.

© 2024 usovsko.cz | všechna práva vyhrazena | created by ipre.cz